Wyjście Smoga

Rakotwórcze substancje w moczu rybnickich dzieci

Badania zaprezentowane w Rybniku przez belgijskiego profesora epidemiologii dowodzą, że polskie dzieci są średnio ponad cztery razy bardziej narażone na działanie substancji rakotwórczych z zanieczyszczonego powietrza niż dzieci we Francji.

Badanie przeprowadzone przez profesora Tima Nawrota, epidemiologa z Uniwersytetu Hasselt w Belgii, miało na celu porównanie poziomów czarnego węgla, rakotwórczej substancji powstającej przy spalaniu paliw kopalnych, wśród 26 dzieci z Rybnika w Polsce i 26 dzieci ze Strasburga we Francji. Zaprezentowane przez niego wyniki wskazują na wielokrotnie wyższy poziom czarnego węgla w moczu dzieci mieszkających w Rybniku w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w Strasburgu – średnio 425% wyższe stężenie czarnego węgla w pierwszej grupie. To pierwsze takie badanie w Europie.

Obejrzj wideo z rybnickiej konferencji, podczas której prof. Tim Nawrot przedstawił wyniki swoich badań.

 Zobacz film wideo