Wyjście Smoga

Webinar: jak prowadzić pomiary kamerą termowizyjną – porady praktyczne

Przed nami drugie spotkanie online dotyczące obsługi kamery termowizyjnej. Naszym prelegentem ponownie będzie dr Marek Rojczyk. 

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Prowadzący spotkanie dr Mark Rojczyk jest adiunktem w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, specjalistą z zakresu techniki cieplnej, transportu ciepła oraz masy. Nasz ekspert od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszanowaniem energii i audytami energetycznymi. Ponadto jest praktykiem z zakresu termowizji, pomiarów termowizyjnych, analiz jakościowych i ilościowych strat ciepła, także w budynkach.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wypożyczania kamer termowizyjnych a dzięki eksperckiemu wsparciu będą mogli z nich korzystać w poprawny sposób.

Zapisy na webinar: Pomiary kamerą termowizyjną część 2. Porady praktyczne

***
Pomiary kamerą termowizyjną. Podstawowe zasady
data: 28 grudnia | godz.: 18:00
platforma: ZOOM

Webinar jest współfinansowany w ramach projektu „Przepisem w smog”, który uzyskał wsparcie z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przepisem w smog! to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.