Wyjście Smoga

Gorzyce. Kara za kopcenie z komina i nakaz wymiany kopciucha!

Wójt Gminy Gorzyce nakazał wymianę kotła kopciucha uciążliwego dla sąsiedztwa. Jest to druga taka decyzja podjęta przez władze w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego. Pierwszą była decyzja Wójta Gminy Godów.

– Nasz region jest w czołówce, jeśli chodzi o liczbę prowadzonych postępowań w ramach akcji Karny Kopciuch, co ma oczywiście związek z liczbą zgłoszeń i skalą problemu. Trzeba jednak dodać, że śląskie gminy, w przeciwieństwie do gmin z innych województw, rzadko odmawiają wszczęcia postępowania i zwykle prowadzą je rzetelnie. Dotychczas, w odpowiedzi na ponad 70 wniosków wszczęto 50 postępowań w całej Polsce. Do zakończenia udało się doprowadzić 14 spraw. Większość z nich zakończyła się dobrowolną wymianą kotła bez czekania na finał postępowania – mówi Janusz Piechoczek z Fundacji 360!

Do walki z kopciuchami antysmogowi aktywiści wykorzystują przepisy Prawa ochrony środowiska, które pozwalają na administracyjne przymuszenie do wymiany kotła nadmiernie oddziałującego na środowisko. Ta ścieżka jest trudna i długotrwała, ale po raz kolejny okazała się skuteczna. W przypadku Gorzyc sprawa zakończyła w kilka miesięcy. Wójt sprawnie przeprowadził postępowanie, prawidłowo ocenił materiał dowodowy uznając, że eksploatacja kotła, który nie spełnia wymagań uchwały antysmogowej negatywnie oddziałuje na środowisko. Wyniki postępowania świadczą o tym, że pracownicy urzędu gminy Gorzyce nie mają problemu z prowadzeniem kontroli, pobieraniem próbek popiołu i kierowaniem ich do biegłego. Na uwagę zasługuje fakt, że wójt skierował zawiadomienie o podejrzenie wykroczenia do lokalnego komisariatu policji (w tym przypadku chodziło także o spalanie odpadów).

– Postępowanie przeprowadzone przez wójta gminy Gorzyce możemy uznać za modelowe w takich sprawach. Właśnie tak to powinno przebiegać. Mieszkańcy gminy, którzy czują się pokrzywdzeni działaniem kopciuchów powinni występować o wszczynanie podobnych postępowań i przy tak legalistycznym i rzetelnym podejściu organów gminy mogą liczyć na szybkie i pozytywne rozstrzygnięcie – wyjaśnia Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu Smogowego, który współpracuje z Fundacją 360! w akcji usuwania szczególnie uciążliwych kopciuchów.

karny kopciuch

Twój sąsiad regularnie kopci z komina i zatruwa okolicę. Wyślij zgłoszenie na: www.karnykopciuch.pl

Prawo ochrony środowiska pozwala na administracyjne przymuszenia do wymiany kotła. Oczywiście nie każdego, lecz tych które nadmiernie oddziałują na środowisko. Nie ma znaczenia, że dany kocioł jest zgodny z obowiązującymi przepisami – jeśli zatruwa okolicę, nie daje żyć sąsiadom i jest źródłem nieakceptowalnego zadymienia może podlegać procedurze usunięcia. Informacje o wściekle kopcących kominach trafiają do Fundacji 360! za sprawą akcji „Karny Kopciuch”. Akcja usuwania kopciuchów prowadzona jest w ramach projektu „Przepisem w smog”, który uzyskał wsparcie z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Pomysłodawcą i realizatorem działań projektowych jest Fundacja 360!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przepisem w smog! to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.