Wyjście Smoga

Co należy poprawić w Programie „Czyste Powietrze”?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił najnowsze dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Od początku jego funkcjonowania złożono ponad 455 tys. wniosków a łączna suma kwot dofinansowania przekroczyła już 8,14 mld zł!

Pomimo imponujących liczb warto zwrócić uwagę, że w kontekście walki o czyste powietrze jest jeszcze wiele do zrobienia. Pilnie należy rozwiązać cztery problemy (wymieniamy je wg ich wagi):

  • Brak prefinansowania w Programie „Czyste Powietrze”. Problem ten dotyka w szczególności najuboższych, którzy w ocenie są wykluczeni z programu „Czyste powietrze”;
  • Opieszałość WFOŚiGW i nadmierna biurokracja w Programie „Czyste Powietrze”. Skargi dotyczące rozpatrywania wniosków, wypłacania dotacji, poziomu skomplikowania programu i braku jednoznacznych wytycznych wnoszą nie tylko beneficjenci programu, ale i pracownicy punktów „Czystego powietrza”. Program wymaga uproszczenia;
  • Zbyt małe wsparcie dla efektywności energetycznej w Programie „Czyste Powietrze”. W obliczu rosnących kosztów ogrzewania potrzebny jest większy nacisk na oszczędzanie. Polskie domy pilnie potrzebują termomodernizacji, by zmniejszyć straty energii, a co za tym idzie obniżyć koszty ogrzewania;
  • Brak Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu „Czyste Powietrze”.

Powyższe problemy zostały zgłoszone w ramach prac zespołu roboczego ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej, działającego przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przepisem w smog! to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.