Wyjście Smoga

Co zrobić, aby szkoła lub przedszkole właściwie chroniły Twoje dziecko przed smogiem?

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa śląskiego szkoły i przedszkola mają obowiązek ostrzegać i chronić Twoje dziecko przed zanieczyszczeniem powietrza.

Krok 1. Sprawdź jak robi to przedszkole lub szkoła Twojego dziecka:
• Czy w budynku szkoły lub przedszkola dostępne są informacje o stanie jakości powietrza? Zapytaj swoje dziecko, czy ta informacja jest dla niego zrozumiała.
• Czy na stronie internetowej szkoły lub w dzienniku elektronicznym, znajdują się informacje o jakości powietrza, które są dla Ciebie zrozumiałe?
• Czy nauczyciele przekazują dzieciom informacje o szkodliwości oddziaływania zanieczyszczeń?
• Czy w przypadku złej jakości powietrza w placówce wprowadza się specjalny sposób postępowania:
– nie wietrzy się sal;
– obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć na wolnym powietrzu i spacerów.

Krok 2. Jeśli uznasz, że w przedszkolu lub szkole Twojego dziecka należy coś zmienić:
• Zainteresuj problemem jakości powietrza innych rodziców i Radę Rodziców. Działajcie wspólnie w trosce o zdrowie dzieci.
• Zorganizujcie wspólnie spotkanie z dyrekcją placówki w sprawie smogu.
• Zaproponujcie, aby w ogólnodostępnym miejscu znajdowała się informacja o stanie jakości powietrza w formie kolorowej tablicy (np. kolorowe karteczki albo uśmiechnięte i smutne buzie). Taka informacja jest czytelna dla dzieci w każdym wieku. Dobrze byłoby, gdyby to właśnie dzieci pod opieką nauczycieli każdego dnia umieszczały informacje o stanie jakości powietrza. Na tablicy powinna się również znaleźć informacja o działaniach, które placówka będzie realizować danego dnia, aby nie narażać dzieci na negatywne skutki złej jakości powietrza (np. dzisiaj nie wietrzymy sal, nie wychodzimy na spacer, ograniczamy przebywanie na otwartej przestrzeni).
• Zaproponujcie dyrekcji placówki zakup oczyszczaczy powietrza – szczególnie w przedszkolach.
• Pomóżcie w organizacji spotkań edukacyjnych nauczycieli i dzieci z lekarzami, przedstawicielami organizacji ekologicznych zajmujących się jakością powietrza. Zyskacie w ten sposób cenne informacje.