Wyjście Smoga

Czyste powietrze dla rybnickich dzieci

Już w poniedziałek rusza głosownie na inicjatywy zgłoszone do rybnickiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród projektów ogólnomiejskich jest jeden, z którego w smogowe dni będzie mogło skorzystać ponad 8700 dzieci w rybnickich szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach.

Głosuj przez internet: oskar.rybnik.eu/glosowanie.

W niechlubnych rankingach zanieczyszczeń powietrza Rybnik regularnie zajmuje czołowe pozycje. Rybniczanie przez 100 dni w roku oddychają trującym powietrzem. Smog występuje jesienią i zimą, a więc w trakcie roku szkolnego. Jeśli przyjrzymy się ostatnim, niezbyt mroźnym zimowym miesiącom, to okaże się, że np. w lutym tylko przez jeden dzień dopuszczalny poziom zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10 nie został przekroczony.

W tym samym miesiącu średnia wartość rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu była 37 razy wyższa niż poziom dopuszczalny. Tak jest w zasadzie każdej zimy.
Jako dorośli nie potrafimy sprawić, żeby rybnickie powietrze przestało szkodzić. Możemy jednak wyposażyć żłobki, szkoły i przedszkola w oczyszczacze powietrza, które obniżą zawartość szkodliwych substancji w miejscach, w których dzieci przebywają przez wiele godzin każdego dnia. Właśnie temu ma służyć inicjatywa „Czyste powietrze dla rybnickich dzieci”. To tzw. projekt ogólnomiejski, który ubiega się o sfinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rybniku. Celem projektu jest zakup 383 oczyszczaczy powietrza. Oczyszczacze trafią do 206 sal przedszkolnych; 138 sal do edukacji wczesnoszkolnej; 36 ogólnodostępnych świetlic; 3 sal żłobkowych.

Głosować na projekt „Czyste powietrze dla rybnickich dzieci” można w wybranych szkołach lub poprzez internet na: oskar.rybnik.eu/glosowanie. Głosowanie będzie trwało od 17 do 23 września 2018 r.