Wyjście Smoga

Rybek ostrzega najmłodszych

Od dzisiaj Rybnik, jako drugie po Wodzisławiu Śląskim miasto w Subregionie będzie informować szkoły i przedszkola o zanieczyszczeniu powietrza.

Do wszystkich szkół i przedszkoli trafiły tablice ze znanym wszystkim rybnickim dzieciom Rybkiem – maskotką miasta. Na tablicach każdego popołudnia będzie pojawiać się informacja o prognozowanej jakości powietrza – stężenia będą ilustrowane wymiennymi kartkami – kolor zielony będzie oznaczał dobrą jakość powietrza, czerwony – złą, a czarny – bardzo złą. Informacja o zanieczyszczeniach będzie pozyskiwana z aktualizowanej co 24 godziny strony z Prognozą wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego.

Zaletą rybnickiego rozwiązanie jest to, że jest tanie i bez problemu może być wprowadzone w każdym mieście. Warto przy okazji dodać, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest niebezpieczne nie tylko dla dzieci. Pamiętajmy także o innych grupach, które także powinny być informowane o bieżących zanieczyszczeniach – ludziach w podeszłym wieku, kobietach w ciąży oraz cierpiących na choroby serca i dróg oddechowych.