Wyjście Smoga

Skąd czerpać informacje o stężeniach niebezpiecznych pyłów?

Zanieczyszczenia będące efektem niskiej emisji są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych oraz cierpiących na choroby układu krążenia lub oddechowego.

W przypadku wysokich stężeń pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5) osoby należące do grup ryzyka powinny unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz i sprawdzać jakość powietrza.

Bieżące pomiary zanieczyszczeń prowadzą Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Rybnicka stacja badawcza ulokowana jest na ul. Borki 37. Informacje o jej pomiarach można pobierać za pośrednictwem stron internetowych oraz aplikacji na smartfony. Oto niektóre z nich:

WyjscieSmoga.pl
Najświeższe informacje dotyczące stężeń pyłu zawieszonego PM10 w Rybniku wyświetlane są na stronie głównej.

Smok-Smog
Prosta w użyciu aplikacja umożliwiająca stałe monitorowanie jakości powierza użytkownikom smartfonów (Android i Apple iOS).

monitoring.katowice.wios.gov.pl
powietrze.katowice.wios.gov.pl
Aktualne i historyczne informacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim zebrane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Prognoza wskaźnika jakości powietrza
24-godzinna prognoza jakości powietrza dla województwa śląskiego z podziałem na strefy i aglomeracje.

***
Jak odczytywać wyniki pomiarów godzinowych (aktualizowanych co godzinę) pyłu zawieszonego PM10?

0-25 μg/m3
Bardzo niskie stężenie pyłu

26-50 μg/m3
Niskie stężenie pyłu

51-90 μg/m3
Średnie stężenie pyłu

91-180 μg/m3
Wysokie stężenie pyłu

Powyżej 18O μg/m3
Bardzo wysokie stężenie pyłu

Wspólny Indeks Jakości Powietrza. Źródło: airqualitynow.eu