Wyjście Smoga

Za nami spotkanie dotyczące kontroli palenisk indywidualnych w województwie śląskim

Niemal 100 osób wzięło udział w spotkaniu dotyczącym kontroli palenisk indywidualnych w województwie śląskim. Wydarzenie zorganizował Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Polski Alarm Smogowy.

W pierwszej części spotkania zostały omówione badania kontroli palenisk Polskiego Alarmu Smogowego, rekomendacje dotyczące kontroli oraz doświadczenia Miasta Rybnika z pierwszych miesięcy egzekwowania nowych przepisów zakazujących użytkowania starych kotłów kopciuchów w województwie śląskim. W części drugiej, już podczas panelu dyskusyjnego, swój punkt widzenia i swoje pomysły na rozwiązanie problemu niskiej emisji prezentowali przedstawiciele samorządów i ruchu antysmogowego.

Spotkanie było współfinansowane w ramach projektu „Przepisem w smog”, który uzyskał wsparcie z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Pomysłodawcą i realizatorem działań projektowych jest Fundacja 360!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przepisem w smog! to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.