Wyjście Smoga

Coraz mniej czasu na wymianę starego kotła kopciucha!

W województwie śląskim tylko do końca 2021 r. można użytkować najstarsze, czyli ponad 10-letnie kotły węglowe. Po tym terminie korzystanie z „kopciuchów” będzie podlegało karze.

Stanie się to za sprawą tzw. uchwały antysmogowej, czyli regulacji prawnej, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w woj. śląskim.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej wszyscy użytkownicy starych kotłów na paliwo stałe muszą je wymienić na ciepło systemowe, ogrzewanie gazowe, pompę ciepła itp. lub kocioł na pelet/węgiel co najmniej 5 klasy.

Czasu coraz mniej: 
=> kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 roku;
=> kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku;
=> użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku;
=> użytkownicy kotłów klasy 3 i 4 na ich obowiązkową wymianę mają czas do końca roku 2027.

Pozbądź się kopciucha i skorzystaj z dofinansowania! 
Dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z dofinansowania przy wymianie źródła ciepła na bardziej ekologiczne uruchomiono Program Czyste Powietrze. Biorąc udział w Programie możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdzie działa Zespół ds. Programu Czyste Powietrze (szczegóły: Program Czyste Powietrze).

Jeśli mieszkasz w Rybniku możesz skorzystać dodatkowo z oferty punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, który działa na kompusie (szczegóły: Czyste Powietrze dla Rybnika).

Jeśli nie pozbędziesz się „kopciucha” na czas zostaniesz ukarany!
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.