Wyjście Smoga

Ruszył program Czyste Powietrze

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących domów jednorodzinnych poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a na jego realizację przeznaczonych zostanie 130 mld zł.

Podstawowe fakty o Programie „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów jednorodzinnych):

 • Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).
 • Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
 • Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
 • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.
 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
 • Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów.
 • Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Przykładowe maksymalne stawki w programie wynoszą:

 • ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
 • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2.
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw.
 • pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
 • kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20.000 zł za zestaw.

Kiedy, gdzie i na jakich warunkach właściciele domów jednorodzinnych mogą zgłosić się po dopłaty w ramach programu „Czyste Powietrze”? Na to pytanie nie ma na razie odpowiedzi.

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nfosigw.gov.pl)