Wyjście Smoga

45 tysięcy

Tyle „Przewodników po rybnickim smogu” przygotowaliśmy dla mieszkańców Rybnika.

Przewodniki były dystrybuowane przez cały sezon jesienno-zimowy. Najwięcej, bo aż 23 tys. sztuk trafiło do rybniczan wraz z informacją podatkową Urzędu Miasta Rybnika. Nieco mniej – 15 tys. – stanowiło dodatek do listopadowego numeru „Gazety Rybnickiej”. Kolejne kilka tysięcy broszur rozdystrybuowano przy wsparciu sieci placówek miejskich oraz w trakcie spotkań i prelekcji organizowanych przez załogę projektu „Wyjście Smoga”.

Informacje zawarte w broszurze dla wielu osób były szokujące, ale straszenie nigdy nie było naszym celem. Uważamy, że z problemami należy się mierzyć i trzeba głośno mówić o tym, że jakość powietrza w Polsce jest fatalna a Rybnik niestety niekorzystnie wyróżnia się pod tym względem na mapie kraju. Dopóki ta wiedza nie będzie powszechna nie będzie zmiany.

Materiały do pobrania:
Przwodnik po rybnickim smogu (PDF)