Wyjście Smoga

Przepisem w smog

„Przepisem w smog” to antysmogowy projekt Fundacji 360! W ramach projektu wzmacniano kompetencje aktywistów, zwiększano wiedzę nt. roli instytucji publicznych mających chronić życie i zdrowie, budowano presję społeczną i domagano się poszanowania prawa do życia w czystym środowisku. Wszystko za sprawą wsparcia z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 

Projekt Przepisem w smog! zakładał wypróbowanie nowych sposobów walki ze smogiem oraz spopularyzowanie ich wśród aktywistów antysmogowych z pięciu województw. Działania, które podjęto miały na celu:

  • Wykorzystanie przepisów Prawa ochrony środowiska, by na drodze administracyjnej domagać się zaprzestania niekorzystnego oddziaływania na środowisko starego kotła kopciucha;
  • Zbadanie rzeczywistej roli zarządzania kryzysowego, jako elementu w systemie bieżącej ochrony mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza;
  • Włączenie do walki o czyste powietrze powiatowych komend straży pożarnej oraz powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Co w projekcie?

  • Przepisem w smog! to przede wszystkim „szkoły aktywizmu”, czyli cykl szkoleniowo-doradczy online dla osób zaangażowanych w działania ruchu antysmogowego i włączanie antysmogowych aktywistów w działania Fundacji 360!
  • Przepisem w smog! to także monitoring obywatelski. Wykorzystując dostęp do informacji publicznej, chcieliśmy ustalić poziom zaangażowania instytucji samorządowych oraz państwowych w poprawę jakości powietrza w co najmniej pięciu województwach.
  • Przepisem w smog! to współpraca z twórcami akcji Karny Kopciuch i wykorzystanie możliwości zawartej Prawie ochrony środowiska dotyczącej administracyjnego przymuszenia do wymiany kotła węglowego, który nie spełnia norm emisyjnych. W ramach projektu staraliśmy się upowszechnić ten mechanizm wśród aktywistów antysmogowych.
  • Przepisem w smog! to także edukacja antysmogowa, czyli kampanie edukacyjno-informacyjne oraz szkolenia stacjonarne i meetupy online, które były realizowane doraźnie dla szerokiej publiczności.

***
Chcesz wiedzieć więcej o projekcie lub skorzystać z naszych doświadczeń? A może chcesz zorganizować szkolenie dotyczące walki ze smogiem dla mieszkańców swojej miejscowości? Napisz do nas: kontakt@fundacja360.pl

Przepisem w smog! to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG