Wyjście Smoga

Karny kopciuch

Akcja społeczna „Karny Kopciuch” to akcja pomocy osobom zatruwanym przez sąsiadów, którzy używają starych, nieekologicznych kotłów lub spalają śmieci.

W wielu miejscach w Polsce poddtruwani mieszkańcy nie mają do kogo się zwrócić ze swoim problemem. W wielu gminach nie funkcjonują straże miejskie bądź gminne, a urzędnicy nie są skorzy do przeprowadzania rzetelnych kontroli domowych kotłowni. W innych przypadkach, obywatele nie zgłaszają przypadków spalania odpadów, bo – po prostu – nie chcą narażać się sąsiadom, psuć dobrosąsiedzkich relacji.

Dlatego, w ramach akcji społecznej „Karny Kopciuch” każdy może anonimowo zgłosić truciciela. Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy akcji uruchamiają procedurę „3 kroków” mającą na celu nakłonienie truciciela do zmiany postępowania.

1. krok. Edukacja
– przesyłanie materiałów o wpływie smogu na życie i zdrowie
– zachęcanie do wymiany źródła ciepła
– przedstawianie możliwości dofinansowania źródła ciepła.
Jeśli działania podjęte w 1. kroku nie przyniosą efektów…

2. Krok. Kontrola
– informowanie o uciążliwej działalności organy upoważnione do kontroli (urząd gminy, straż miejska)
– weryfikowanie efektów przeprowadzonej kontroli.
Jeśli działania podjęte w 3. kroku nie przyniosą efektów…

3. krok. Piętnowanie
– adres posesji umieszczony zostaje na mapie kopciuchów
– uruchomiana zostaje procedura administracyjna przymuszająca do wymiany źródła ciepła.

Kliknij, dowiedz się więcej i zgłoś truciciela: „Karny Kopciuch”