Wyjście Smoga

Czyste powietrze

Narzędziami, które mają rozwiązać problem niskiej emisji i zmniejszyć poziom ubóstwa energetycznego w Polsce są powszechna termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz zapewnienie efektywnego i ekologicznego dostępu do ciepła. Poniżej prezentujemy ogólnopolskie programy wsparcia, które wspomagają wymianę starych źródeł ciepła i docieplanie budynków. Niestety praktyka pokazuje, że w obecnym kształcie programy te z różnych powodów, nie są powszechnie dostępne dla osób najuboższych, borykających się z ubóstwem energetycznym. Cały czas trwają prace nad modyfikacją form wsparcia, by trafiały do najbardziej potrzebujących.

Program Czyste Powietrze

Rządowy Program Czyste Powietrze ruszył w 2018 roku. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli mieszkalnych budynków jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Wymiana starych i nieefektywnych kotłów i pieców na węgiel i drewno na nowoczesne źródła ogrzewania oraz termomodernizacja budynków (np. ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien, drzwi, rekuperacja).

Ile?
Dotacja może wynosić:
• do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania;
• do 99 tys. zł  dla podwyższonego poziomu dofinansowania;
• do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Od 3 stycznia 2023 r. można aplikować o dotację nawet dwukrotnie wyższą niż dotychczas – osoby najuboższe mogą otrzymać nawet do 135 000 zł. Tak wysoki wzrost dofinansowania ma umożliwić właścicielom domów jednorodzinnych realizowanie większych inwestycji. Wymiana starych kotłów i poprawa efektywności energetycznej budynków doprowadzi w efekcie do zmniejszenia rachunków za energię.

Porównanie starych i nowych zasad programu Czyste Powietrze.

      

 

Szczegółowe informacje nt. wsparcia w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na stronie internetowej programu (https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/), dzwoniąc na ogólnopolską infolinię (tel. 22 340 40 80) lub na infolinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (tel. 32 60 32 252).