Wyjście Smoga

Projekt MISTRAL

Polski Alarm Smogowy oraz Miasto Rybnik dołączyły do Rady Interesariuszy projektu MISTRAL w ramach współpracy z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku wspólnie realizują projekt MISTRAL jako beneficjenci programu badawczego Horyzont Europa pt. „Zestaw narzędzi do dynamicznej analizy wpływu na zdrowie w celu przewidywania kosztów związanych z niepełnosprawnością w starzejącej się populacji w oparciu o trzy studia przypadków na obszarach działalności przemysłu stalowego w Europie”.

Zanieczyszczenie powietrza jest globalnym problemem, który ma wpływ na zdrowie, społeczeństwo i gospodarkę. Trzy europejskie miasta – Taranto (Włochy), Rybnik (Polska) i Gent/Hasselt (Belgia) stanowią studia przypadków w projekcie w celu zebrania pierwotnych i wtórnych danych na temat stanu zdrowia, stylu życia, diety, statusu społeczno-ekonomicznego, samopoczucia i narażenia środowiskowego. Wirtualna infrastruktura z architekturą Federated Learning Architecture będzie gromadzić i przetwarzać zebrane dane oraz opracowywać modele prognostyczne.
Oczekiwane wyniki projektu MISTRAL dostarczą nowych narzędzi technologicznych, które będą w stanie wspomóc tworzenie planów i praktyk zmniejszających obciążenie niepełnosprawnością oraz bardziej prozdrowotnych, sprawiedliwych i zrównoważonych środowisk życia i pracy w całej Europie.

Więcej informacji o projekcie MISTRAL pod linkiem https://www.project-mistral.eu/ oraz w broszurze informacyjnej MISTRAL – pobierz plik.

Media społecznościowe projektu MISTRAL: