Wyjście Smoga

ciepłe mieszkanie

Rybnik. Dotacje na wymianę starych pieców w budynkach wielorodzinnych

Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania w wielorodzinnym budynku na terenie Rybnika i ogrzewasz je nieekologicznym źródłem ciepła (masz piec kaflowy lub tzw. kopciucha) możesz skorzystać z dofinansowania do wymiany źródła ciepła w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Dofinansowanie to pochodzi ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie można uzyskać na:

  • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego;
  • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dotację można uzyskać też na dodatkowe prace poprawiające komfort termiczny mieszkania i wpływające na ergonomiczność jego użytkowania. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od określonych w regulaminie programu kryteriów dochodowych.

Mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem dotacji mogą uzyskać informacje w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (pokój nr 056) w godzinach obsługi klientów (poniedziałek – środa w godz. 8:00-15:00; czwartek: 8:00-17:30; piątek: 8:00-12:30. W tych samych godzinach można również uzyskać informację, dzwoniąc pod numer telefonu: 32 43 92 059.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje zakaz eksploatacji kominków, pieców i innych instalacji, które nie spełniają wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Użytkowanie nielegalnego źródła ciepła jest wykroczeniem i może zakończyć się mandatem, wydaniem decyzji nakazującej usunięcie urządzenia, skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu w trybie art. 379 ust. 4 Prawa ochrony środowiska lub zawiadomieniem na Policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 334 Prawa ochrony środowiska. Skorzystaj z dotacji a unikniesz nieprzyjemnych konsekwencji.