Wyjście Smoga

Kontrola palenisk w praktyce – Poradnik przeprowadzania kontroli

Polski Alarm Smogowy przygotował poradnik dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli palenisk w Polsce.

Poradnik zawiera rekomendacja, które pozwalają na ujednolicenie i usprawnienie systemu kontroli. Opisuje istotne z punktu widzenia kontroli zagadnienia prawne, zawiera praktyczne wskazówki jak się do niej przygotować i skutecznie ją przeprowadzić oraz załączniki z przydatnymi wzorami dokumentów.

Zachęcamy wszystkie osoby prowadzące działania kontrolne do skorzystania z poradnika dostępnego w wersji do pobrania poniżej.

Do pobrania: