Wyjście Smoga

Przypominamy o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Do końca czerwca każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobligowany do złożenia deklaracji z informacją o wszystkich źródłach ciepła znajdujących się w budynku. Przypominamy o tym w ramach kampanii informacyjnej, która właśnie ruszyła na Facebooku.

Chcesz przyłączyć się do naszej kampanii? Pobierz grafikę i udostępnij ją w swoich mediach społecznościowych.

Kampania informacyjna prowadzona jest w ramach projektu „Przepisem w smog”, który uzyskał wsparcie z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Pomysłodawcą i realizatorem działań projektowych jest Fundacja 360!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przepisem w smog! to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.