Wyjście Smoga

Rybnik liderem w egzekwowaniu antysmogowych przepisów

Antysmogowi aktywiści związani z akcją Karny Kopciuch sprawdzili jak samorządy w regionie radziły sobie z egzekwowaniem uchwały antysmogowej w kwietniu.

Największą liczbą kontroli w regionie może pochwalić się Rybnik. Straż miejska przeprowadziła ich w mieście aż 449. W 82 domostwach wykryto kotły niespełniające warunków uchwały antysmogowej – 9 właścicielom wystawiono mandaty karne w wysokości 500 złotych, 53 pouczono. We wszystkich przypadkach wyznaczono termin ponownej kontroli.

Przypomnijmy, że zgodnie z antysmogowymi przepisami od początku tego roku nie można używać kotłów na paliwa stałe wyprodukowanych przed 1 września 2007 roku. Wiek kotła sprawdzić strażnicy miejscy lub wyznaczeni urzędnicy.

Zalecenia dla samorządów dotyczące egzekwowania uchwały antysmogowej przygotował Śląski Związek Gmin i Powiatów. Można je poprać tutaj: Rekomendacje dotyczące wdrażania uchwały antysmogowej

Kocioł, który spełnia wymogi uchwały antysmogowej nie może przesadnie kopcić i bezkarnie zatruwać otoczenie. Gdy tak się dzieje można domagać się jego usunięcia wykorzystując możliwości zawarte w Prawie ochrony środowiska. Mowa o administracyjnym przymuszeniu do wymiany kotła kopciucha, który nadmiernie oddziałuje na środowisko. Takie działania są prowadzone przez aktywistów Fundacji 360! W ramach projektu „Przepisem w smog”, który uzyskał wsparcie z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Pomysłodawcą i realizatorem działań projektowych jest Fundacja 360!

karny kopciuch

Twój sąsiad regularnie kopci z komina i zatruwa okolicę. Wyślij zgłoszenie na: www.karnykopciuch.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przepisem w smog! to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG