Wyjście Smoga

Karny Kopciuch. Kolejny uciążliwy „kopciuch” wymieniony!

Karny Kopciuch i Fundacja 360! doprowadzili do kolejnego postępowania administracyjnego w sprawie kopcącego budynku. W efekcie, w jednym z domów przy ulicy Sławików w Rybniku właściciel wymienił stary piec i przeszedł na ogrzewaniem gazem.

Jak już wielokrotnie Was informowaliśmy, organizatorzy akcji Karny Kopciuch wysyłają zgłaszanym kopciuchom z całej Polski wezwania do zaprzestania zanieczyszczania środowiska. Tłumaczą w nich jak bardzo smog wpływa na nasze zdrowie, informują gdzie i w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła.

Wobec najbardziej opornych trucicieli, którzy są wielokrotnie zgłaszani przez swoich sąsiadów, podejmowane są bardziej radykalne środki. Na wniosek Karnego Kopciucha Fundacja 360! zwraca się do wójta, burmistrza lub prezydenta danego miejsca o wszczęcie postępowania administracyjnego (na podstawie art. 363 Prawo ochrony środowiska). Chodzi o to, by zbadać czy rzeczywiście dany kopciuch zatruwa najbliższą okolicę. Tak było na przykład w głośnej sprawie truciciela z Łazisk Rybnickich, któremu wójt gminy Godów nakazał do końca 2021 roku wymianę starego kotła.

Tak też było w przypadku jednego z budynku przy ulicy Sławików w Rybniku. Rybniczanie wielokrotnie zgłaszali tę nieruchomość, jako wyjątkowo uciążliwą dla otoczenia. Na wniosek Karnego Kopciucha i Fundacji 360! postępowanie administracyjne wszczął prezydent Rybnika.

Urzędnicy ustalili, że w budynku używany jest kocioł zasypowy z 2014 roku, a więc taki, który w myśl przepisów uchwały antysmogowej może być eksploatowany do końca 2023 roku. I teraz najważniejsze:

– W trakcie postępowania powołany został m.in. biegły, który zbadał wydobywające się z komina budynku spaliny. Wyniki badań wykazały, że wskutek używania starego kotła, w całej najbliższej okolicy występują przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych norm benzo(a)pirenu – opowiada Emila Nagalewski z Fundacji 360!

Okazało się również, że jedna z sąsiadujących z kopcącym budynkiem działek należy do Miasta Rybnika. W związku z tym, Miasto automatycznie stało się stroną w sprawie. Prezydent Rybnika musiał więc przekazać sprawę do dalszego rozpatrzenia innemu organowi. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło do tego Burmistrza Miasta Radlina.

Burmistrz Radlina początkowo umorzył postępowanie. W decyzji z 27 kwietnia 2021 roku uznał, że choć biegły stwierdził negatywne oddziaływanie na środowisko, to nie może wydać nakazu wymiany kotła.

– Umorzenia postępowania uznaliśmy za nieuzasadnione. W związku z tym zaskarżyliśmy tę decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO oczywiście podzieliło nasze racje i burmistrz Radlina musiał ponownie zająć się sprawę – relacjonuje batalię z urzędnikami Zdzisław Kuczma z Fundacji 360!

Wkrótce problem rozwiązał się sam. A właściwie rozwiązał go sam właściciel budynku przy ulicy Sławików. Okazało się, że jednak ma możliwość ogrzewania domu gazem i zainstalował w kotłowni właśnie kocioł gazowy. 8 listopada 2021 roku burmistrz Radlina zakończył postępowanie administracyjne.

– Cieszymy się z pomyślnego finału sprawy. To postępowanie pokazało dwie ważne sprawy. Po pierwsze, po raz kolejny widzimy czarno na białym, że używanie kotłów kopciuchów nie jest wcale neutralne dla najbliższego otoczenia, jak niektórzy próbują nam wmawiać. Po drugie, w Polsce są instrumenty prawne pozwalające chronić obywateli przed trującym powietrze, tylko trzeba chcieć je stosować – podsumowuje Wacław Wrana – koordynator akcji Karny Kopciuch.

***
Przypominamy, że kocioł, który jest używany nawet w miejscach, gdzie nie obowiązuje uchwała antysmogowa nie może przesadnie kopcić i bezkarnie zatruwać otoczenie. Gdy tak się dzieje można domagać się jego usunięcia wykorzystując możliwości zawarte w Prawie ochrony środowiska. Mowa o administracyjnym przymuszeniu do wymiany kotła kopciucha, który nadmiernie oddziałuje na środowisko. Takie działania są prowadzone przez aktywistów Fundacji 360! W ramach projektu „Przepisem w smog”, który uzyskał wsparcie z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Pomysłodawcą i realizatorem działań projektowych jest Fundacja 360!

Twój sąsiad regularnie kopci z komina i zatruwa okolicę. Wyślij zgłoszenie na: www.karnykopciuch.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przepisem w smog! to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG