Wyjście Smoga

Rybnik - Punkt Programu Czyste Powietrze

Rybnik. Co dalej z punktem konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze?

Brać czy nie brać? Ten dylemat musieli rozstrzygnąć włodarze polskich gmin zapytani przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) czy chcą dodatkowych pieniędzy na obsługę mieszkańców korzystających z Programu Czyste Powietrze. Rybnik jest jednym z tych miast, które skorzystają z pakietu zachęt NFOŚIGW i to pomimo już świadczonego mieszkańcom wsparcia. Czy to oznacza, że działający na kampusie punkt konsultacyjny straci rację bytu?

O tym, że warto utrzymać jego funkcjonowanie przekonany jest rybnicki radny Radosław Knesz. Podkreśla on, że przemawia za tym pozycja Rybnika w ogólnopolskich rankingach miejscowości, w których najchętniej korzysta się z Programu Czyste Powietrze.

– Rybnik jest w czołówce jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków dotacyjnych na wymianę źródeł ciepła. W kategorii największych miast nie ma sobie równych w Polsce. To nie stało się przez przypadek, tylko jest efektem współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi mediami, a także rybnickich kampanii informacyjnych i sprawnie działającego punktu konsultacyjnego – przekonuje Knesz.

Rybnicki radny podkreśla, że optymalnym rozwiązaniem byłoby rozwinięcie oferty już działającego punktu o nowe usługi świadczone w placówce będącej owocem porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystko wskazuje na to, że tak się właśnie stanie.

– W odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelacje uzyskałem zapewnienie, że punkt na kampusie będzie nadal działał i będzie finansowany z budżetu miasta. Zakładam, że dzięki nowym pieniądzom z NFOŚIGW będzie można obsłużyć więcej mieszkańców, którzy chętniej będą sięgać po dotacje i szybciej pozbywać się kopciuchów na rzecz bardziej ekologicznych źródeł ciepła – podsumowuje Radosław Knesz.

Niebawem poznamy więcej szczegółów dotyczących rybnickiego wsparcia dla osób ubiegających się o dotacje w Programie Czyste Powietrze.

Źródło: Interpelacje i zapytania radnych – Realizacji Programu Czyste Powietrze

Podobne informacje: