Wyjście Smoga

Czym ogrzewasz dom?

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – rejestr, do którego trafią informacje o tym czym ogrzewane są wszystkie nieruchomości w Polsce. Obowiązek złożenia stosownej deklaracji spoczywa na właścicielach nieruchomości, ale i zarządzających wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Zinwentaryzowane zostaną zarówno stare kotły na węgiel, piece kaflowe, kominki, „kozy”, ale też nowoczesne kotły gazowe i pompy ciepła. Na zgłoszenie jest 12 miesięcy, chyba że budynek zostanie oddany do użytku już po uruchomieniu ewidencji – wtedy termin skraca się do 14 dni.

Baza w znaczący sposób ułatwi walkę ze smogiem w Polsce. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie rejestrem, który pozwoli skatalogować i opisać wszystkie urządzenia grzewcze w Polsce. Kopciuchy zatruwające powietrze przestaną być anonimowe.

Wreszcie otrzymamy wiarygodne i rzetelne dane dotyczące sposobów ogrzewania domów i informacje o tym, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, które zgodnie z nowymi przepisami należy niezwłocznie wymienić. To sprawi, że będzie można prowadzić skuteczną kontrolę uchwał antysmogowych, w następstwie czego przyspieszy realizacja programu Czyste Powietrze

Deklaracje będzie można składać nie wychodząc z domu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Kto nie będzie chciał skorzystać z internetu będzie mógł zgłosić swoje źródło ciepła w formie papierowej. W tym drugim przypadku wypełniony dokument można wysłać albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku). Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jej wysokość może wynieść nawet 5000 zł.

Początki nowego rejestru na pewno nie będą łatwe. Nie przeprowadzono kampanii informacyjnej, więc osoby, które podlegają nowym obowiązkom nie mają świadomości ich istnienia. Zabrakło też czasu na przygotowanie samorządów, które na swoim terenie będą odpowiadały za powstawanie bazy poprzez przyjmowanie i wprowadzanie do systemu papierowych deklaracji dostarczonych przez mieszkańców.

Platformę do składania deklaracji on-line, a także szczegółowe informacje na temat CEEB, znaleźć można pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/

Wniosek w wersji papierowej, który złożyć można w gminie, dostępny jest tutaj: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/