Wyjście Smoga

Kolejny rekordowy rok w Rybniku

Lęk przed rakiem nie dotyczy rybniczan. W swoich kotłach węglowych nasza społeczność produkuje tyle rakotwórczego benzo(a)pirenu, że z powodzeniem można obdzielić kilkanaście większych miast. W ubiegłym roku poziom docelowy tej niebezpiecznej substancji został przekroczony 13-krotnie!

Benzo(a)piren – B(a)P – to substancja o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Wykazuje dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej przekroczenie normy jakości powietrza występuje wtedy, gdy poziom docelowy B(a)P wynosi 1️ ng/m3 (JEDEN nie 13 czy 16). Źródłem powstawania B(a)P jest spalanie paliw stałych w niskich temperaturach, np. w niskosprawnych kotłach grzewczych.