Wyjście Smoga

Uciec, ale dokąd?

Ucieczka przed smogiem zawsze ma sens. Warunek jest jeden – musimy udać się w miejsce rzeczywiście wolne od zanieczyszczeń powietrza.

– Uciekaj przed smogiem. Wyjeżdżaj w rejony z czystym powietrzem, jeśli tylko masz taką możliwość. Nawet krótkotrwałe odtrucie organizmu jest pożądane – radziła dr hab. n. med. Joanna Kasznia-Kocot, alergolog i pediatra, która uczestniczyła w pierwszych spotkaniach edukacyjnych organizowanych jeszcze w 2015 roku przez CRIS w ramach projektu „Wyjście Smoga”.

Dokąd uciec przed rybnickim smogiem? Na pewno nie do miejskich parków lub lasów położonych w obrębie miasta Subregionu Zachodniego. Zmierzyliśmy poziom zanieczyszczeń w miejskich enklawach zieleni w czasie epizodów smogowych. Poniżej prezentujemy wyniki 10 pomiarów.Z naszych pomiarów wynika, że tereny zielone rzadko są wolne od smogu. W miejskich parkach nie znajdziesz wytchnienia i czystego powietrza. Gdy smog utrzymuje się nad miastem są miejsca, gdzie jest nawet gorzej niż wynika to z danych oficjalnych stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Oczywiście są też miejsca, gdzie jest lepiej, rzadko jednak na tyle dobrze, by mówić o czystym powietrzu.

Okazuje się też, że gdy ciężki smog przez kilka dni spowija cały region, jak to miało miejsce w dniach 19-22 stycznia 2019 r. nawet głęboko w lesie zanieczyszczenie powietrza mogą być bardzo wysokie. Poniżej pomiar wykonany po 20 minutowym spacerze w głąb lasu w Rudach Raciborskich. Wykonany pomiar jest niemal dokładnie taki sam, jak wykonany godzinę wcześniej w centrum Rybnika.

Jak odczytywać wyniki pomiarów godzinowych (aktualizowanych co godzinę) pyłu zawieszonego PM10?
0-25 μg/m3 | Bardzo niskie stężenie pyłu
26-50 μg/m3 | Niskie stężenie pyłu
51-90 μg/m3 | Średnie stężenie pyłu
91-180 μg/m3 | Wysokie stężenie pyłu
Powyżej 18O μg/m3 | Bardzo wysokie stężenie pyłu
[Wspólny Indeks Jakości Powietrza. Źródło: airqualitynow.eu]

Pomiary były wykonywany przenośnym pyłomierzem Nochal.pl. Wskazania tego urządzenia oczywiście nie są tak doskonałe, jak wskazania stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, do którego pomiarów odnosimy się w celach porównawczych, dają jednak pewne wyobrażenie o sytuacji w enklawach zieleni.