Wyjście Smoga

Uwaga smog!

Przed nami dwa trudne dni. Zarówno 9 jak i 10 listopada 2016 r. jakość powietrza w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w części środkowej i południowej strefy śląskiej będzie bardzo zła.

Oznacza to, że mogą  wystąpić przekroczenia  wartości  progowej 200 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje także ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 μg/m3. Przypomnijmy, że dopuszczalna średnia dobowa to 50 μg/m3.

Szczególnie zagrożone grupy:
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa);
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc);
– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie  bólu  w  klatce  piersiowej,  palpitacje  serca,  brak  tchu,  znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe  nasilenie  dolegliwości,  w  tym  kaszel,  flegma,  dyskomfort  w  klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób  zdrowych.  W  okresach  wysokich  stężeń  pyłu  zawieszonego  w  powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności:
– wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane;
– osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby  powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Czytaj także:
– Smog nie odpuszcza. Jak się przed nim bronić?
– Jak żyć ze smogiem?

Przydatne strony:
– Prognoza 24-godzinna dla województwa śląskiego
– Mapa monitoringu jakości powietrza