Wyjście Smoga

Pierwsze w Polsce mobilne pomiary zanieczyszczeń powietrza

Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej* wykonali dla Krakowskiego Alarmu Smogowego nowatorskie badania stanu powietrza za pomocą pyłomierzy zainstalowanych na platformach mobilnych. Dwie kampanie pomiarowe zrealizowano w Rybniku.

Celem badań było oszacowanie przestrzennego rozkładu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10. Badania trwały od jesieni 2015 do wiosny 2016 roku. W tym czasie przeprowadzono 10 kampanii pomiarowych – w obrębie Krakowa i jego okolic, Podhala oraz Górnego Śląska. W Rybniku pomiary przeprowadzono w nocy z 30 na 31 października 2015r  oraz z 4 na 5 marca 2016 r. Platformy pomiarowe przemieszczając się na bieżąco mierzyły stężenia pyłu. Pomiary naniesiono później na mapę, dzięki czemu widać, jak nierównomiernie rozkładają się zanieczyszczenia nawet w obrębie jednej dzielnicy. Badania potwierdziły, że ogromny problem ze stanem powietrza ma aglomeracja górnośląska, a w niej przede wszystkim, choć nie tylko, Zabrze, Gliwice i Rybnik. Główne źródła pyłów zawieszonych zlokalizowano w obszarach o gęstej zabudowie jednorodzinnej. Oznacza to, że jakość powietrza jakim oddychamy zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób swoje domy ogrzewają nasi sąsiedzi.

PM10 w okolicach Rybnika w dniach 30-31.10.2015
PM10 w okolicach Rybnika w dniach 4-5.03.2016

„Wyniki przeprowadzonych przez naukowców z AGH badań, potwierdzają, że skala zanieczyszczenia powietrza na południu Polski jest ogromna. Pilnie potrzebujemy regulacji ograniczających emisję zanieczyszczeń z domowych kotłów na węgiel i drewno. Przede wszystkim brakuje regulacji na poziomie regionalnym, które określiłyby standardy emisyjne dla domowych kotłów. Takie standardy może wprowadzić Sejmik Województwa dając mieszkańcom kilkuletni czas na dostosowanie i wprowadzając system dotacji do wymiany najbardziej kopcących kotłów. Nie chodzi tu o całkowity zakaz palenia węglem w regionie lecz o rezygnację z wykorzystywania najbardziej zanieczyszczających powietrze źródeł” – mówi Andrzej Guła ze Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy.

* dr inż. Jakub Bartyzel, dr inż. Łukasz Chmura, dr inż. Michał Gałkowski, dr inż. Mirosław Zimnoch, prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański z Zespołu Fizyki Środowiska Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

RAPORT: Mobilne pomiary stężeń pyłów zawieszonych w obrębie Krakowa, Podhala oraz Górnego Śląska