Wyjście Smoga

Ranking najbardziej zanieczyszczonych miasta w UE

Aż 33 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych pyłem PM 2,5 miast w Europie znajduje się w Polsce. Z Subregionu Zachodniego w pierwszej dziesiątce znalazł się Rybnik (4), Wodzisław Śląski (5) i Godów (8).

Raport WHO uwzględnia miasta, w których wykonywane są pomiary zanieczyszczenia powietrza. Zestawienie najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej otwiera Żywiec. Druga jest Pszczyna, a trzeci bułgarski Dimitrowgrad.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje m. in. skróceniem średniej długości życia, natomiast krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.

Więcej na ten temat: WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database

Źródło: Ranking WHO: najbardziej zanieczyszczone miasta w UE