Wyjście Smoga

Jak przyspieszyć wyjście smoga, czyli dostępne sposoby ograniczenia niskiej emisji

Mieszkańcy, samorządowcy i urzędnicy – w sumie ponad 80 osób z całego subregionu uczestniczyło w seminarium dotyczącym tego, co już zrobiono i co należy zrobić, by doprowadzić jakość powietrza do wymogów prawa. Do tej pory nasze miasta wymieniały się zanieczyszczeniami, teraz mieliśmy okazję wymienić się pomysłami, jak rozwiązać problem.

Spotkanie otworzył Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika oraz Piotr Stoły, Prezes CRIS. W pierwszej części spotkania Pani Blanka Romanowska z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego mówiła o pracach nad uchwałą antysmogową w województwie śląskim (niestety szanse na uchwałę jeszcze w tym roku są niewielkie). Później Izabella Kaznowska i Katarzyna Weideman omówiły sondaż dotyczący postawy władz lokalnych wobec problemu niskiej emisji, a Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego zaprezentowała wyniki badań dotyczących informowania o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Tę część seminarium zakończyło wystąpienie Janusza Piechoczka i Emila Nagalewskiego z CRIS, którzy w kontekście realizowanego przez siebie projektu mówili o konieczności edukowania, informowania i angażowania mieszkańców w rozwiązanie problemu niskiej emisji.

Druga część dotyczyła rozwiązań dla Rybnika, regionu i całej Polski. To właśnie na nich skupił się Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego, który od lat postuluje wprowadzenie regulacji dotyczących norm dla paliw stałych i kotłów. Lider KAS stanowczo podkreślił, że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie gdzie chcemy być za 5 czy 10 lat. Dotychczasowe działania i plany Urzędu Miasta Rybnika (m.in. te dotyczące prac nad strategią ograniczenia niskiej emisji) omówili Jacek Chołuj i Rafał Kołodziej. Seminarium zakończyły dwa wystąpienia dotyczące rozwiązań, dla wybranych rybnickich dzielnic: „Wyspy energetyczne w Rybniku?”, który to pomysł omówił Tadeusz Gruszka z Samorządowego Ruchu Demokratycznego oraz „Pilotaż dla Rymera”, przedstawiony przez Józefa Porwoła z Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich.

– Nasze seminarium kończy projekt „Wyjście Smoga”, ale też otwiera nowy rozdział. Chcemy wyjść poza Rybnik i mówić, że jakość powietrza musi się poprawić w całym Subregionie Zachodnim i w całym województwie śląskim – podsumował Janusz Piechoczek, koordynator projektu.

***
Zdjęcia z seminarium są dostępne na facebooku: Jak przyspieszyć „wyjście smoga”.