Wyjście Smoga

Informowanie o zanieczyszczeniach

Czy jesteśmy dobrze informowani o zanieczyszczeniach powietrza? Jak powinien działać system ostrzegania o drastycznych przekroczeniach normy, które w Rybniku nie są rzadkością?

Według prawa jedynie przez 35 dni w roku mogą być przekraczane dopuszczalne normy dobowe pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3). W tym roku w Rybniku pułap 35 dni osiągnęliśmy 6 marca. Warto zauważyć – o czym pewnie niewiele osób słyszało – że od początku roku dobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 już 4-krotnie osiągnęły poziom, skutkujący ostrzegawczymi komunikatami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tzw. poziom informowania).

Powiadomienie dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o wystąpieniu poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 – jak tytułuje komunikaty ostrzegawcze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach niestety rzadko docierają do mieszkańców naszego regionu. To bardzo źle, bo brak tych informacji naraża na poważne konsekwencje zdrowotne osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci – co też można przeczytać w komunikatach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. ()

Naszym zdaniem, to nie mieszkańcy powinni szukać alarmistycznych komunikatów dotyczących zanieczyszczenia powietrza. To te komunikaty powinny szukać mieszkańców narażonych na skutki smogu. Jak powinniśmy być informowani o przekroczeniach dopuszczalnych norm? Bardzo prosimy o komentarz lub mail w tej sprawie: SMOG@cris.org.pl.