Wyjście Smoga

Szkolenie dla rybnickich radnych

W pierwszym tygodniu marca zbiegło się kilka edukacyjnych przedsięwzięć dotyczących smogu i niskiej emisji. Najważniejszym – z naszego punktu widzenia – jest szkolenie dla rybnickich radnych.

Szkolenie odbędzie się w czwartkowe popołudnie w Urzędzie Miasta Rybnika. Poprowadzi je Andrzej Guła, lider Krakowskiego Alarmu Smogowego. Będzie on prezentował rozwiązania, które sprawdziły się w innych miastach oraz zalety strategicznego podejścia w rozwiązywaniu problemów z niską emisją.

Inne ważne wydarzenia to seminarium w Katowicach „Co wiemy o smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce”, które organizuje Krakowski Alarm Smogowy oraz spotkanie w cieszynskiej Świetlicy Krytyki Politycznej – „Czy zanieczyszczenie powietrza to problem jedynie dużych miast?” Oba spotkania odbędą się 2 marca.