Wyjście Smoga

Smog w szkole

Prawie 400 uczennic i uczniów z rybnickich szkół uczestniczyło w lekcjach dotyczących smogu w Rybniku.

Zajęcia odbyły się w czterech rybnickich placówkach. Z naszymi prelekcjami gościliśmy w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Budowlanych, Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego oraz Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku. W lekcjach uczestniczyli uczniowie początkowych klas szkoły podstawowej, gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich.

Za możliwość przeprowadzenia zajęć dziękujemy Urzędowi Miasta Rybnika oraz dyrekcjom szkół.