Wyjście Smoga

Prezydent Rybnika o smogu…

Na organizowanym przez CRIS spotkaniu Prezydent Piotr Kuczera przedstawił plany miasta w zakresie walki z niską emisją w Rybniku.

Zainteresowanie spotkaniem przerosło nasze oczekiwania. Sala Szkoły Podstawowej nr 16 w rybnickich Boguszowicach pękała w szwach. Prezydent Kuczera mówił o możliwościach i dotychczasowych działaniach miasta, szansach związanych z tzw. antysmogową ustawą oraz ograniczeniach w zakresie walki z niską emisją. Przedstawił też – co szczególnie zainteresowało wszystkich zebranych – plany ograniczenia problemu. Oto niektóre z propozycji:

 • Zwiększenie dotacyjnych środków finansowych na walkę z niską emisją o 100 proc. w porównaniu do roku 2015 (3 mln zł).
  Nowy regulamin dopłat (projekt):
  -dotacja do kotłów na paliwo stałe (klasa 5 według PN EN 303-5:2012), tylko w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
  -dotacja do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  -dotacja do montażu instalacji solarnej, pompy ciepła lub kotła na biomasę dla budynków ogrzewanych ekologicznie;
  -wyższe kwoty dotacji przy zachowaniu ograniczenia procentowego i zróżnicowania kwotowego w zależności od rodzaju inwestycji. Promowane inwestycje o najwyższej efektywności ekologicznej.
  Konsultacje społeczne nowego regulaminu (II połowa grudnia 2015). Planowane wejście w życie nowego regulaminu – luty 2016 r.;
 • Planowany pomiar emisji pyłów w poszczególnych dzielnicach miasta i porównanie ze stacją pomiarowa przy ul. Borki (zlecenie pomiarów lub zakup pyłomierza);
 • Planowana termomodernizacja 12 obiektów miejskich;
 • Planowana zmiana sposobu ogrzewania w 9 obiektach miejskich (pompy ciepła – 3 obiekty (dz. Kamień, Chwałęcice, Golejów), gaz – 6 obiektów (dz. Zebrzydowice, Boguszowice, Gotartowice, Wielopole);
 • Planowane budynki ZGM do termomodernizacji i podłączenia do sieci ciepłowniczej – 33 budynki;
 • Planowany zakup kamery termowizyjnej dla przedstawienia energochłonności budynków lub zlecenie takich pomiarów;
 • Kontynuacja współpracy z CRIS, Krakowskim Alarmem Smogowym, Rybnik Bez Dymu, PEC S.A., PSG Sp. z o.o., gminami Subregionu Zachodniego i mieszkańcami;
 • Ubieganie się o środki zewnętrzne na wymianę źródeł ciepła;
 • Wystąpienie do WFOŚiGW i NFOŚiGW o plany dofinansowań w formie dotacji termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych;
 • Przygotowania budynku reprezentatywnego z określeniem kosztów przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, kosztów kotłów, termomodernizacji, kosztów eksploatacyjnych dla poszczególnych sposobów ogrzewania itp. (w trakcie);
 • Ankietyzacja źródeł indywidualnych;
 • Kampania w szkołach, przedszkolach – przygotowanie książki, filmu itp.;
 • Stworzenie zakładki na stronie internetowej z możliwością zadawania pytań przez mieszkańców;
 • Umieszczenie informacji o rodzajach paliw i zaletach używania dobrych paliw;
 • Przedstawienie właściwego spalania paliw.

Powyższe informacje stanowią wyciąg z prezentacji przedstawionej przez prezydenta. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Wyjście Smoga, współfinansowanego ze środków EOG i programu Obywatele dla demokracji.