Wyjście Smoga

Palisz śmieci? Łamiesz prawo!

Palenie śmieci (plastikowych opakowań, pampersów, mebli itd.) to wykroczenie, które może skutkować dotkliwymi sankcjami. Podejrzewasz, że na sąsiedniej posesji spalane są odpady? W trosce o zdrowie swoje i swojej rodziny możesz zaalarmować odpowiednie służby. W Rybniku jest to Straż Miejska.

 

Z badań przeprowadzonych przez CRIS wynika, że ponad 80 proc. rybniczan dostrzega w swoim sąsiedztwie domostwa, w których spalane są śmieci. Podobny procent uważa, że w celu ograniczenia problemu zanieczyszczonego powietrza należy karać spalających odpady. W okresie grzewczym wielu osobom towarzyszy z tego powodu poczucie bezradności i narastającej frustracji. Co robić gdy sąsiad pali śmieci? Zgłaszać – wyjaśniali przedstawiciele rybnickiej Straży Miejskiej: dzielnicowy Wojciech Borysewicz oraz Izabela Rutko – kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, którzy uczestniczyli w spotkaniu CRIS w ramach akcji „Wyjście smoga”.

Już dzisiaj takich zgłoszeń jest około dziesięciu dziennie. Na szczęście tylko połowa okazuje się zasadna. Na spalających odpady czekają nieprzyjemności: – Jeżeli ujawnione jest spalanie odpadów w piecu, taka interwencja kończy się mandatem karnym. Jeżeli jest to sprawa bardziej rozwojowa kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu. Z pewnością nie dochodzi do takiej sytuacji, kiedy po ujawnieniu spalania odpadów w piecu strażnik poprzestaje na pouczeniu. Jest to niedopuszczalne – wyjaśniał dzielnicowy Wojciech Borysewicz.

***
Jak zgłaszać spalanie odpadów rybnickiej Straży Miejskiej?

1.Telefonicznie:

 • dyżurny: nr bezpłatny 986 lub 32 4227254;
 • dzielnicowi:
  – Chwałowice, Niedobczyce, Radziejów, Popielów: 535 970 974
  – Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kłokocin, Gotartowice: 534 806 600
  – Śródmieście, Meksyk, Smolna: 781 986 999
  – Maroko Nowiny, Zamysłów, Niewiadom: 781 986 001
  – Wielopole, Golejów, Rybnicka Kuźnia, Grabownia, Ochojec: 781 986 333
  – Orzepowice, Zebrzydowice, Chwałęcice, Stodoły: 781 986 444
  – Ligota- Ligocka Kuźnia, Paruszowiec – Piaski, Rybnik Północ, Kamień: 535 970 973

2. Na adres e-mail: interwencja@sm.rybnik.pl

3. Osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rybniku (ul. Reymonta 54)

Uwaga! Zgłoszenie może być dokonane anonimowo!

***
Spalanie odpadów a prawo

Spalanie śmieci jest karalne! (Art. 191 ustawy o odpadach). W piecach i kotłach można spalać tylko to, co jest przewidziane jako ich paliwo, tj. węgiel, drewno, pellet. Żaden odpad z gospodarstwa nie jest przewidziany jako opał.

Strażnik miejski w Rybniku ma prawo wejść na teren prywatnej posesji i skontrolować, czy dochodzi do spalania odpadów (art. 379 ustawy Prawo ochrony  środowiska). W przypadku stwierdzenia tego procederu mandat wynosi do 500 zł.

Jeśli właściciel nieruchomości nie przyznaje się do palenia odpadów strażnik może pobrać próbki z kotła – w razie potwierdzenia właściciel, oprócz mandatu, ponosi także koszt badań laboratoryjnych (1 tys. do 1,6 tys. zł).

W razie odmowy przyjęcia mandatu sprawa jest kierowana do sądu. To może zakończyć się mandatem w wysokości do 5 tys. zł, a nawet karą pozbawienia wolności (art. 183 Kodeksu karnego)!

Uwaga! Utrudnianie lub uniemożliwienie wykonania strażnikowi kontroli posesji jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat! (art. 225. § 1. Kodeksu karnego).