Wyjście Smoga

Krajowy Program Ochrony Powietrza ogłoszony

Od 1 października zaczyna obowiązywać Krajowy Program Ochrony Powietrza. Ten dokument ma ułatwić walkę o czyste powietrze w Polsce.

– Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia – czytamy na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Materiały do pobrania: